خورشید شب

عشق هر چه قدر که درگیر تاریکی و گنگی هم باشد
اما پاکیش برایم اثبات شده است

هر چقدر که جسم آدمی درگیر زمان مکان است
روح وی به همان میزان درگیر عشق است و ایمان

هر آن کس که عشق را شناخت دیگر نمی تواند آن را فراموش کند
حتی اگر از این جسم گلی وا رَِها نَهانَد

چرا که عشق پرستیدنیست نه داشتنی...

عشق همان کعبه ایست که وقتی مستطیع می شوی به تو واجب است
هفت دور سهل است، به دور آن باید هزاران بار پیچید، روئید و خشکید...

آنگاه است که در گوشت آرام زمزمه می کند، ندایی از بی نوایان
آنجاست که هر چند هم بغض نگه داری، اما چشمانت قاصرند از نباریدن!

نوشته شده در ۱۳٩٢/٢/۱٦ساعت ۱۱:٢٢ ‎ب.ظ توسط خورشیدشب نظرات () |

Design By : Mihantheme